dissabte, 26 de gener de 2008

AENA informa

Aquest és una article-homenatge a una gran empresa pública espanyola, AENA (Ande Estoy No Ayotra) al seu compromís per la informació rigorosa, la seguretat dels passatgers arriscats i els valors de l'exemplar societat del s.XXI. És per això que he decidit retre-li un sentit homenatge tot transcrivint el fulletó "Articles prohibits en aeronaus. Reglament (CE) Núm. 68/2004 de la Comissió 15 de gener de 2004". Tot el que està escrit en lletra cursiva forma part del text original publicat per aquests monstres de la informació.


ARTICLES PROHIBITS PER AL PASSATGER I EL SEU EQUIPATGE DE MÀ

1. ARMES DE FOC:

a) Tota mena d'armes de foc (pistoles revòlvers, rifles, escopetes, etc.)

Arma de foc potencialment perillosa. Quin tros d'arma.

b) Reproduccions d'armes de foc i armes de foc d'imitació.

...reproduccions en qualsevol format.

c) Peces procedents d'armes de foc (excepte visors i mires telescòpiques)2. ALTRE TIPUS D'ARMES:

a) Pistoles i rifles d'aire comprimit i escopetes de perdigons.


Quina cara se li ha quedat a Walter Pandiani, el Rifle.

b) Pistoles per llançar coets de senyals.c) Pistoles "Estàster".


d) Pistoles de joguina de qualsevol tipus.


e) Pistoles de boles.


f) Pistoles de projectil fix i pistoles d'ús industrial.g) Ballestes.


h) Catapultes.


Destaquen les que són plegables, que caben perfectament dins la bossa de mà.

i) Arpons i fusells de pesca.j) Pistoles de matador.


Miguel el matador

k) Aparells per atordir o provocar descàrregues, com agullons per a bestiar o pistoles làser.l) Encenedors amb forma d'armes de foc.

3. OBJECTES PUNXANTS O AMB TALL:

a) Destrals i destralons.b) Fletxes i dards.


c) Grampons.


d) Arpons i javelines.


e) Piquetes i pics per a gel.


f) Patins de gel.


g) Navalles automàtiques o de ressort de qualsevol longitud.

Aquestes, quan les bulls són infalibles: s'obren automàticament

h) Ganivets, la qual cosa inclou ganivets rituals, amb fulles d'una longitud superior a 6cm, de metall o qualsevol altre material resistent que permeti el seu ús com a arma.i) Eines que puguin punxar.


j) Matxets.


k) Ganivets i navalles d'afaitar obertes (excepte navalles d'afaitar de seguretat o rebutjables, amb ganivetes encapsulades).S'ha d'anar amb molt de compte amb aquestes perilloses màquines de matar.

l) Sabres, espases i bastons espasa.

Detinguts per passar-se de llestos

m) Bisturís.

n) Tisores amb fulles que superin els 6 cm de longitud.o) Bastons d'esquí i excursionisme.


p) Estrelles llancívoles.


4. EINES QUE PUGUIN SER UTILITZADES COM A ARMES PUNXANTS O TALLANTS:

a) Trepants.

Perillosa reacció que provoca qualsevol objecte col·locat entre dos trepants.


b) Broques.

c) Ganivetes, ganivets professionals.

d) Serres.


e) Tornavisos.

f) Palanques.


g) Martells.

h) Alicates.

i) Claus, claus angleses.


j) Llums per a soldar, etc.

5. INSTRUMENTS CONTUNDENTS:

a) Bats de beisbol i softbol.

b) Pals i batons, rígids o flexibles (porres, garrots, bastons, etc.).

Pals, bastió terrorista.

c) Bats de criquet.

d) Pals de golf.

e) Pals d'hoquei.

f) Pals de lacrosse.

g) Rems de caiac i canoa.


h) Monopatins.


i) Tacs de billar.


j) Canyes de pesca.

k) Equips per a arts marcials (punys de ferro, pals, porres, mayales, nunchakus, kubatons, kubasaunts, etc.).


6. SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES I TÒXIQUES:

a) Àcids i àlcalis (per exemple, bateries humides que puguin patir vessament).b) Substàncies corrosives o blanquejadores (mercuri, clor, etc.).

c) Nebulitzadors neutralitzadors o incapacitants (macís, riuxadors de substàncies picants, gasos lacrimògens, etc.).d) Material radioactiu (per exemple, isòtops per a ús mèdic o comercial).


e) Verins.f) Materials infecciosos o que comportin un risc biològic (per exemple, sang infectada, bacteris i virus).

g) Materials amb capacitat d'inflamació o combustió espontànies.


h) Aparells extintors.


7. SUBSTÀNCIES EXPLOSIVES I INFLAMABLES:

a) Municions.


b) Fulminants.

c) Detonadors i espoletes.

d) Explosius i dispositius explosius.

e) Reproduccions o imitacions d'explosius i dispositius d'explosius.


f) Mines i altres càrregues explosives d'ús militar.

g) Granades de tota mena.

h) Gas i bombones de gas (butà, propà, acetilè, oxigen, etc.) en gran volum.


i) Focs d'artifici, bengales de tota mena i altres articles de pirotècnia (la qual cosa inclou petards i fulminants de joguina).j) Fòsfors (excepte els de seguretat).

Els fruits secs, en el punt de mira pel seu alt contingut en fòsfor.

k) Cartutxos generadors de fum.l) Combustibles líquids inflamables (gasolina, gasoil, combustible per a encenedors, alcohol, etanol, etc.).

m) Nebulitzadors de pintura.

n) Aiguarràs i dissolvents de pintua.

o) Begudes alcohòliques amb graduació alcohòlica volumètrica que superi el 70% (resistent al 140%).

ARTICLES PROHIBITS PER A L'EQUIPATGE FACTURAT

a) Explosius (inclou detonadors, espoletes, granades, mines i explosius).

b) Gasos: propà i butà.

c) Líquids inflamables (inclou la gasolina i el metanol)


d) Sòlids inflamables i substàncies reactives (inclou el magnesi, els encenedors, els focs d'artifici i les bengales).


e) Oxidants i peròxids orgànics (inclou el lleixiu i substàncies reparadores de carrosseries de cotxes).

f) Substàncies tòxiques o infeccioses (inclou els raticides i la sang infectada).


g) Material radioactiu (inclou els isòtops per a ús mèdic i comercial).


h) Corrossius (inclou el mercuri i les bateries per a automòbils).
i) Peces d'un motor que hagin contingut combustible.


Per tot plegat, Gràcies AENAvideo